Utställningar

Med småkryp på linsen

Martin Wallberg, visar fotografier på "de små liven" i Sankt Anna. Insekter, småkryp, ormar och grodor, hans specialitet är att hitta situationer och vinklingar som känns nya för betraktaren. Visas lörd-sönd kl 11 -16 30 april - 19 juni, den 24 juni - 21 aug kl 11-17, delar av utställningen.


Utställning om Östersjön 

Julia Pernes, ung kvinna med kandidatexamen i marinbiologi och teoretisk marinbiologi, som nu utbildar sig till sjöbefäl kl VII och skaffar dykcertifikat med målet att få arbeta på forskningsskepp i Arktis eller Antarktis.

Julia gör en utställning om Östersjön som både ska informera och utmana besökarna. Hon riktar sig främst till unga människor men kan förstås upplevas av alla åldrar. Medarrangörer är Naturskyddsföreningen, projektet har också fått stöd till material från Kustlandet.

Visas i Ladan helger kl 11-16 28 maj - 19 juni. Dagligen kl 11-17 25 juni - 21 augusti. 

OBS - vissa helger är Ladan uthyrd, då är inte utställningen tillgänglig för allmänheten. Tittskåp av Patricia Lorenzoni

Patricia Lorenzoni, idéhistoriker, forskare, kulturskribent, översättare och filmskapare. Visar tittskåp i miniformat, humoristiska men kanske också morbida, en utställning som utmanar besökarnas fantasi.

I anslutning till utställningen visas Patricias film Stuga, med texter av bl a Kristina Lugn och Stig Larsson.

Visas dagligen kl 11-17 25 juni - 21 augusti.

För barnen, och barnsliga vuxna, kommer vi ha skapande verkstad där man kan bygga och befolka sina egna skåp.


Utställning av Kåge Olsson, keramiker

Kåge är utbildad vid konstfack, han har varit verksam i många år i Söderköping, bl a i konstnärsgruppen blandArt. Kåge har ständigt utvecklat sitt konstnärsskap och skapat nya alster i lera, allt från jättestora fat till små porträtt. Nu har han ingen verkstad, men fortsätter sitt skapande genom att måla på toalettpappersrullar! Kåge kommer att visa alster från sin långa tid som keramiker. 

Visas dagligen kl 11-17 den 25 juni - 21 augusti.


Utställning av Anne Giertz

Anne Giertz, lärare och textilare som gjort och ställt ut "artquiltar" under många år visar jackor som gjorts av gamla filtar. 

Visas dagligen kl 11-17 2 j5uni - 21 augusti. Anne har också kursdagar i Boro 21 och 22 maj - se evenemang för information och bokning


Båtmodeller

Den 7 juni 1522 anlände Gustav Vasas inköpta flotta från Lubeck till Stegeborg. Det sägs vara den svenska flottans födelsedag, och nu firar man 500 år.

Skeppare och båtbyggare har funnits under alla tider i skärgården. Sedan flera år tillbaka samlas ett antal män i Sankt Anna skola och bygger båtmodeller, med största noggrannhet. Ett antal av dessa visas, tillsammans med teknisk beskrivningar av båtarna.

Visas dagligen kl 11-17 den 25 juni - 21 augusti.


Utställning om Edgards familj och verksamheten i huset

Vi berättar om Edgards hus, eller "Växeln" som Sankt Anna-bor gärna kallar det. Det är en del av familjen Lagnströms historia, en släkt som funnits på ön sedan början av 1800-talet. Deras livshistoria berättar också om hur livet i skärgården förändrats genom åren.