Historien

Boningshuset är från 1918 - här har tiden stått stilla - förutom en elinstallation på 40-talet och en del tapetbyten och ommålningar. Fasaden är nymålad i ursprunglig grön färgsättning.

I början av 1920-talet var det pensionat i huset och från 1926 och 40 år framåt fanns en telefonväxel till för boende i skärgårdsområdet.

Edgard Lagnström bodde i huset under sommartid, på vintern flyttade han till ett hus på andra sidan vägen.

Han avled 2005 utan arvingar och fastigheten ägs nu utav Söderköpings kommun. Husets rum används nu som samlings- och utställningslokaler.