Utställningar

I Edgards hus 2018

  • "Gerda en sångsaga - dikt och verklighet" berättar om hur Bosse Wastesson arbetade med att ta fram sångsagan med hjälp av bl a muntliga skrönor, foton och pressklipp. Den toppas förstås med musikaliska illustrationer. 
  • "Byggnadsvårdsutställning - detaljer i äldre hus". En utställning om byggnaden och byggnadsvård, något som säkert inte minst kan intressera alla som också bor i äldre hus.
  • Vi utvecklar utställningen om Edgards familj och verksamheten i huset.
Edgards hus
Edgards hus