Historien

Här bodde Edgard Lagnström

Boningshuset är från 1918 - här har tiden stått stilla - förutom en elinstallation på 40-talet och en del tapetbyten och ommålningar. Fasaden är nymålad i ursprunglig grön färgsättning.

I början av 1920-talet var det pensionat i huset och från 1926 och 40 år framåt fanns en telefonväxel till för boende i skärgårdsområdet.

Edgard bodde i huset under sommartid, på vintern flyttade han till ett hus på andra sidan vägen.

Han avled 2005 utan arvingar och fastigheten ägs nu utav Söderköpings kommun.